Kolejne inwestycje MZDiT

Miejski Zarząd Dróg i Transportu poinformował o rozpisaniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną przebudową kolejnego węzła komunikacyjnego łączącego infrastrukturę drogową miasta z trasą DK1. Chodzi o ul. Bugajską na Rakowie, czyli zjazd w kierunku Olsztyna. Prace miałyby objąć przebudowę ulicy do granic miasta wraz z przebudową skrzyżowania i budową wiaduktu nad torami kolejowymi. Jak zaznacza Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, do rozpoczęcia prac jeszcze daleko, niemniej pierwszy krok do ich rozpoczęcia został już wykonany.
Inwestycje jakie planują Polskie Koleje Państwowe w okolicach Częstochowy, obejmują również przebudowę przejazdu przy ul. Bugajskiej. Dlatego też MZDiT chce wspólnie z PKP przeprowadzić prace w tym miejscu. Kolej bierze między innymi na siebie całość kosztów związanych z budową wiaduktu nad torami. Remont ul. Bugajskiej to inwestycja wyczekiwana od długiego już czasu. Utrudnienia związane ze skrętem do Olsztyna i przejazdem kolejowym dają się we znaki zarówno kierowcom przejeżdżającym przez nasze miasto jak i mieszkańcom południowych dzielnic Częstochowy. Należy mieć nadzieję, że wszystkie kwestie proceduralne znajdą swój rychły koniec, a prace wykonawcze ruszą pełną parą.

ZD