Kolonie dla dzieci z ubogich rodzin

wakacje-300x200

Z informacji podanych przez MOPS w Częstochowie wynika, że ponad 320 dzieci skorzysta z bezpłatnych wyjazdów wakacyjnych w tegorocznym sezonie, który jest już na półmetku. Darmowe kolonie letnie przysługują dzieciom, których rodzice korzystają z pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono 160 tys. zł ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholanowych, a organizacją kolonii zajmuje się Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry. Natomiast w ramach konkursu katowickiego Kuratorium Oświaty, na darmowe turnusy do Zawoi i Jastrzębiej Góry wyjedzie 150 dzieci z Częstochowy, między innymi te, które znajdują się pod opieką rodzinnej pieczy zastępczej.

MT

foto: www.mops.czestochowa.pl