Kolonie z KRUS

Pobyt na koloniach dla blisko 17 tysięcy i półkoloniach dla 3900 dzieci finansuje podczas tegorocznych wakacji Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dzięki przyznanym dotacjom 66 organizatorów kolonii i 26 półkolonii – stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji i klubów sportowych – przygotuje 265 turnusów kolonijnych w ośrodkach wypoczynkowych atrakcyjnych miejscowości turystycznych oraz 85 turnusów półkolonii. Fundusz pokryje do 80 procent kosztów organizacji pobytu letniego wypoczynku. Korzystają z tego także dzieci z województwa śląskiego oraz regionu częstochowskiego. Mówi Piotr Dobosz – dyrektor KRUS Częstochowa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/kolonie-z-KRUS.mp3]

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest osobą prawną, utworzoną na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Fundusz finansuje świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, bezpośrednie koszty funkcjonowania Rady Rolników, koszty zarządzania funduszem oraz niedobory funduszu administracyjnego KRUS.

PNP