Koncepcja Bulwarów Warty uległa rozszerzeniu

W piątek 2 grudnia w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się prezentacja projektu zagospodarowania brzegów Warty. Początkowo koncepcja zakładała stworzenie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej między mostem drogowym na ul. Drogowców a mostem w Jaskrowie, plany jednak uległy rozszerzeniu.

Pierwsza wersja projektu spotkała się z ogniem krytyki miejskich aktywistów, którzy argumentowali, że jeśli już bulwary nad Wartą mają powstać, to niech będą zlokalizowane wzdłuż śródmiejskiego odcina rzeki. Prawdopodobnie pod wpływem tych głosów, pierwotną koncepcję rozszerzono o odcinek Warty okalający Park Narutowicza. Docelowo do infrastruktury bulwarowej ma być włączony także Stary Rynek. Teren obszaru rekreacyjnego pod roboczą nazwą „Meandry Warty” podzielono na dwa obszary, których koncepcję zaprezentował dr Jan Kamiński z lubelskiej pracowni Krajobrazy Sp. z o.o.:

Wojciech Januszczyk, prezes firmy Krajobrazy z Lublina wyjaśnił jakimi założeniami kieruje się jego pracownia. Podkreślił, że jego zainteresowania szczególnie biegną ku tzw. „czwartej przyrodzie”, czyli obszarom, które po zaprzestaniu ludzkiej działalności, na nowo zostały zagospodarowane przez naturę:

Oprócz dyskusji na temat struktury własności działek, które mają być objęte projektem, mieszkańcy podnosili kwestię tego, że infrastruktura rekreacyjna po zbudowaniu zwykle jest zaniedbywana. Zwrócono uwagę także na utrudniony dojazd miejskich służb sprzątających, przez co na tym etapie projektu zrezygnowano z instalacji koszy na śmieci. Będą natomiast tabliczki informujące o tym, że z uwagi na brak koszy, śmieci należy zabierać ze sobą. Obecnie projekt jest w fazie konsultacji społecznych. Na jego realizację przewidziano kwotę w wysokości 40 milionów złotych, co w obliczu deficytu w przyszłorocznym budżecie również budzi kontrowersje.