Koncert chóru Cantilena

24 marca, w Kościele Rektorackim w Częstochowie odbył się wielkopostny koncert chóru „Cantilena”. Muzycy zaśpiewali kilkanaście pieśni pasyjnych, a koncert poprzedzała Msza Św.

– Okres Wielkiego Postu, czyli przygotowania paschalnego jest najlepszym czasem, aby uwielbiać mękę pańską. Zwłaszcza ten ostatni tydzień. To jest właśnie ten czas, kiedy trzeba mękę pańską nie tylko przeczytać i wysłuchać ale ją uwielbiać. Ten koncert pieśni pasyjnych, jest tego bardzo dobrym przykładem. – mówi ks. Mikołaj Węgrzyn – proboszcz Kościoła Rektorackiego.

W okresie wielkopostnym rozbrzmiewają bardzo piękne utwory muzyki chrześcijańskiej, opiewające mękę pańską. Na koncercie swoją obecnością zaszczycił abp. Wacław Depo:

– Trzeba ten koncert widzieć w kategoriach pewnego obdarowania dla nas wszystkich na progu Wielkiego Tygodnia, kiedy będziemy wchodzić poprzez rozważanie męki pańskiej w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Takie koncerty są potrzebne, żeby umieć łączyć to, co jest piękne z prawdą, którą w Chrystusie odkrywamy i mamy o niej świadczyć.

Chór Cantilena, którym dyryguje Mariola Jeziorowska, na co dzień działa w parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie. Poprzez koncert w Kościele Najświętszego Imienia Maryi, uwielbiali mękę Chrystusa wspólnie ze zgromadzonymi tam wiernymi.