Konferencja „Częstochowa a Józef Piłsudski”

We wtorek 12 grudnia w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się Konferencja naukowa „Częstochowa a Józef Piłsudski”.

W inauguracji projektu edukacyjnego „Częstochowa o wolność i niezawisłość” uczestniczył m.in. dr Ryszard Stefaniak.

Jak mówi dr Mariusz Kolmasiak, członek Związku Piłsudczyków RP i znawca losów Józefa Piłsudskiego, w Częstochowie Marszałek był kilka razy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/2-Konferencja-Pilsudski.mp3]

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z częstochowskich szkół. Wśród nich Marysia, uczennica Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa, która dzięki konferencji lepiej poznała życiorys Józefa Piłsudskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/3-Konferencja-Pilsudski.mp3]

Organizatorem i pomysłodawcą inicjatywy był Rafał Piotrowski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie.

PK