Konferencja dla firm – Pracownicze Plany Kapitałowe

W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie 22 listopada odbyła się Konferencja Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Konferencja miała na celu uświadomić pracowników i pracodawców o zmianach, jakie zaszły w związku z reformą tzw. pracowniczych planów kapitałowych. O szczegółach spotkania mówi współorganizator, Ewa Witkowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/1_ewa_witkowska_22_11_2019.mp3]

Jak mówi drugi ze współorganizatorów, Paweł Lemanik, konferencja odbywa się już po raz kolejny i ma za zadanie przybliżyć kwestię pracowniczych planów kapitałowych pracownikom firm:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/2_pawel_lemanik_22_11_2019.mp3]

Pracowniczy plan kapitałowy jest instytucją, która ma umożliwić systematyczne oszczędzanie dodatkowych środków na poczet wypłacanych w przyszłości świadczeń emerytalnych. Celem ustawy jest choć częściowe rozwiązanie problemów związanych z istotną różnicą pomiędzy poziomem dochodów osiąganych w okresie aktywności zawodowej a dochodami wypłacanymi w ramach emerytury.

MSI