Konferencja „Edukacja przez relację – empatia, a „niebieski wieloryb”

W środę 20 września w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja „Edukacja przez relację – empatia, a „niebieski wieloryb”. Skierowana była do rodziców, nauczycieli, wychowawców i uczniów. Konferencja miała na celu stworzenie okazji do przyjrzenia się komunikacji w edukacji, po to, by móc wybrać słowa, które uskrzydlą relacje między nauczycielami, wychowawcami i uczniami, oraz sprawią, że wspólna praca nabierze pozytywnej mocy. O konferencji mówi jeden z organizatorów, Monika Pohorecka z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/1pohorecka.mp3]

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele placówek edukacyjnych z terenu miasta i regionu a także wielu instytucji współpracujących ze szkołami w wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednym z nich była Małgorzata Wójcik, Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dziecka Oddział okręgowy w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/2wojcik.mp3]

Pozytywnie o konferencji wyrażała się również Marta Posturzyńska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 36 w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/3marta.mp3]

Organizatorami konferencji były Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Częstochowy oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkanie zorganizowano w ramach prowadzonego od wiosny tego roku projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”. Jednym z jego elementów jest szkolenie 60 mediatorów rówieśniczych, którzy mają działać na terenie swoich szkół rozwiązując konflikty i promując język dialogu.

ZD