Konferencja na temat przeciwdziałania przemocy

„Przemoc to zło, z którym możesz wygrać” – pod takim hasłem w Złotej Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie odbyła się w poniedziałek 4 grudnia konferencja zorganizowana przez Terenowy Komitet Ochrony Praw dziecka w Częstochowie. Mówi Maria Kowaleczko – Miedzińska – przewodnicząca komitetu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/konferencja-przemoc1.mp3]

W trakcie sympozjum zaprezentowano także aktualne opinie  na temat problemu oraz wnioski z dotychczasowych działań:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/konferencja-przemoc2.mp3]

Nawet jeśli wydaje nam się, że problem przemocy nas nie dotyczy, dużo zależy od naszej postawy. Sami mamy realny i znaczący wpływ na pozytywne zmiany w społeczeństwie.

Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie wierzy, że takie spotkania mają sens, bo są okazją do wymiany doświadczeń i zmieniania spojrzenia na przemoc jako na jawną krzywdę, której możemy i musimy się przeciwstawiać.

PN