Konferencja naukowa o Żydach w rejonie częstochowskim

Tworzyli życie kulturalne, gospodarcze, społeczne, religijne rejonu częstochowskiego. Mowa o Żydach, którzy licznie zamieszkiwali nasze miasto, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku.  Dziś (28 marca) pamięć o tamtych czasach powróciła za sprawą konferencji organizowanej przez Muzeum Częstochowskie i Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza. Konferencja pt. Dawne dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim odbywała się w Muzeum przy ul. Katedralnej 8.

W czasie konferencji doktoranci oraz pracownicy naukowi przyglądali się Żydom m.in. w Częstochowie, Koniecpolu, Kłobucku. Nie brakowało tematów poświęconym początkom sportu żydowskiego czy kulturze teatralnej częstochowskich Żydów. Tym ostatnim zagadnieniem zajęła się dr Agnieszka Pobratyn.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/03/2_zydzi_konferencja.mp3]

Konferencja rozpoczęła się od zwiedzania ekspozycji stałej Muzeum Częstochowskiego Żydzi Częstochowianie, którą otwarto we wrześniu ubiegłego roku podczas V Zjazdu Żydów Częstochowian. Na wystawę składają się głównie zdjęcia, dokumenty i pamiątki udostępnione przez Muzeum Częstochowskie, Archiwum Państwowe, Żydowski Instytut Historyczny i osoby prywatne, które nadesłały je z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy Zachodniej. Zgromadzone eksponaty prezentowane są w kilku zróżnicowanych kolorystycznie salach tematycznych i ukazują życie żydowskiej społeczności w przedwojennej Częstochowie, a także podczas niemieckiej okupacji i tuż po zakończeniu II wojny światowej.