Konferencja naukowa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem wiceministra Marcina Romanowskiego

Konferencja naukowa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem wiceministra Marcina Romanowskiego

źródło fot.; www.gov.pl

Wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski wziął udział w inauguracji konferencji naukowej „Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”.

– Konferencja to podsumowanie prac prowadzonych w ramach projektu naukowego finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt, w jaki zaangażowanych było ponad 50 ekspertów, umożliwił analizę zagadnienia ochrony ofiar w kontekście rzetelnego procesu sądowego – powiedział wiceminister.

Podkreślił, że wnioski, jakie sformułowano dzięki projektowi, będą przydatne zarówno ustawodawcy, jak i instytucjom oraz organom uczestniczącym w systemie wsparcia ofiar i mechanizmie wymierzania sprawiedliwości.

– W ten sposób projekty, które Fundusz Sprawiedliwości finansuje, dają efekt synergii, łącząc refleksję akademicką z działalnością prawotwórczą oraz z realnymi działaniami wspierającymi, których adresatem są ofiary przestępstw. Te ostatnie zawsze są w centrum aktywności Funduszu, pomyślanego jako sposób zabezpieczenia ofiar przestępstw i ich praw – stwierdził wiceminister.

Efektem projektu jest obszerna praca zbiorowa pt. „Rzetelny proces sądowy. Doktryna. Prawo. Praktyka”. Zawiera opinie i analizy dotyczące procesu sądowego, jego przebiegu, podstaw aksjologicznych oraz sfery materialnej.

W konferencji wzięli udział eksperci ze środowisk akademickich z całej Polski.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości