Konferencja naukowa UJD na pograniczu science-fiction

Co wspólnego ma Uniwersytet im. Jana Długosza z nanotechnologią i hodowlą kryształów? Okazuje się, że bardzo wiele. Częstochowska Uczelnia po raz trzeci jest gospodarzem konferencji naukowej „Kryształy Molekularne”, organizowanej zwykle co 2 lata w najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 5-9 września w podzawierciańskich Kroczycach.

Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu naukowców i doktorantów zajmujących się nanotechnologią oraz jej praktycznym zastosowaniem w codziennym życiu. I choć nazwa Konferencji odnosi się do kryształów molekularnych, to jej tematyka obejmuje całe spektrum substancji,wykorzystywanych w nanotechnologii. W szczegóły konferencji wprowadza prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, kierownik Katedry Zjawisk Fotoindukowanych Uniwersytetu Jana Długosza:

Po lewej pani sekretarz Gminy Kroczyce Katarzyna Fabjańska-Góral, po prawej dyrektor Konferencji prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik | Fot. dr inż. Marcin Zastawnik / UJD

Pierwsza konferencja naukowa „Kryształy Molekularne” odbyła się w 1977 roku we Wrocławiu, kiedy wiedza o tych konstrukcjach molekularnych, które mogły być pobudzane promieniami lasera, dopiero wchodziła do świata nauki. Informacje o nanokryształach przeniknęły wówczas także do literatury science-fiction, co było szczególnie widoczne w „Gwiezdnych Wojnach”, gdzie głównym komponentem do budowy miecza laserowego były właśnie specjalnie wyhodowane kryształy. Narodziny tej dziedziny nauki pamięta prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, który uczestniczył w pierwszej wrocławskiej Konferencji w 1977 roku, jeszcze jako magister:

Pierwszy od lewej w drugim rzędzie prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk | Fot. dr inż. Marcin Zastawnik / UJD

Wcześniej, jeszcze jako Akademia im. Jana Długosza, Uczelnia była gospodarzem Konferencji w 1989 oraz w 2004 roku. Jak podkreśla Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD dr hab. inż. Marcin Sosnowski, tego typu konferencje niosą ze sobą szereg korzyści, zwłaszcza dla studentów wciąż poszukujących swojej drogi naukowej:

Dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych | Fot. dr inż. Marcin Zastawnik / UJD

W wykładzie inaugurującym wydarzenie dr hab. inż. Marcin Nyk z Politechniki Wrocławskiej skupił się na zastosowaniu tej wiedzy w medycynie, szczególnie onkologicznej. Podczas prelekcji powołał się także na film science-fiction z lat ‘60, który jest dobrym przykładem dla zobrazowania tej technologii:

Wykład inaugurujący Konferencję – dr hab. inż. Marcin Nyk z Politechniki Wrocławskiej | Fot. dr inż. Marcin Zastawnik / UJD

Tematyka zagadnień poruszanych podczas Konferencji obejmuje wszystkie obszary, w których można zastosować nanotechnologię. Naukowcy podejmowali zagadnienia związane z tworzeniem nowych tworzyw hybrydowych z krystalicznych mikrowarstw, pomiaru właściwości akustycznych i elektronowych nanokomponentów oraz wytwarzania półprzewodników. Szczególnie ciekawa jest ta ostatnia grupa materiałów, ponieważ pojawia się często w opracowaniach teoretycznych, dotyczących napędu antygrawitacyjnego. Nie ulega wątpliwości, że polscy naukowcy należą do grona elitarnych badaczy, nie ustępujących pod żadnym względem naukowcom z Korei czy Japonii. Problemem w Polsce są jednak zbyt niskie nakłady finansowe na naukę i technologię oraz brak wielkich, rodzimych firm, mogących dotować naukowców w zamian za komercjalizację nowych technologii. Sytuacja ta powoduje, że mimo wybitnej kadry naukowej, Polska nie może stać się potęgą technologiczną na miarę państw azjatyckich.

Tym nie mniej, takie konferencje naukowe jak „Kryształy Molekularne” motywują naszych naukowców do dalszej pracy i kreatywności w posługiwaniu się często archaicznym sprzętem, by wciąż pozostawać w światowej elicie nauki i techniki. Tegoroczna XXII Konferencja, którą gościł Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, odbywa się pod patronatem medialnym Radia Fiat.