Konferencja „Nie gódź się na przemoc…”

foto na str

O tym, jak ważna jest właściwa – asertywna reakcja na czyjąś przemoc nie tylko wobec nas samych, ale także innych osób, przypomniała konferencja „Nie gódź się na przemoc. Pomóż sobie i innym”, która 1 grudnia odbyła się w Częstochowie.
– Przemoc, uzależnienia to zjawiska bardzo demokratyczne. Nigdy nie wiemy, kiedy i kogo one dotkną. Nie ma grupy zawodowej, miasta ani społeczności wolnej od tych zjawisk, dlatego chcemy dziś w oczach młodzieży zaznaczyć, że zrobimy wszystko, aby ludzie z tego miasta, społeczeństwa czuli się bezpiecznie – zaznacza Małgorzata Długosz, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie w Częstochowie.
Wydarzenie, które zorganizowane zostało w ramach Częstochowskiego Dnia Profilaktyki, było powodem do pojawienia się w Ratuszu wielu przedstawicieli organizacji oraz instytucji pozarządowych, których celem było podpisanie Partnerstwa „Częstochowa – mówimy „Nie” uzależnieniom i przemocy”.
– Przypominanie o tym, że problem uzależnień jest bardzo groźny, jest tak ważne, ponieważ zjawisko to posiada już ogromną skalę, wciąż eskaluje w naszym kraju, również w naszym mieście dostrzegamy wzrostowe tendencje tego typu kwestii. Dla nas najważniejsze jest skupienie się na wsparciu osób uzależnionych od różnych substancji, nie tylko od alkoholu. Problem uzależnienia to problem całej rodziny oraz całego społeczeństwa, nie tylko osób z marginesu społecznego – wyznaje Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, która również uczestniczyła w dzisiejszej konferencji.
Podczas konferencji można było także obejrzeć prezentację sondażu ulicznego o postrzeganiu przemocy przeprowadzonego przez studentów AJD oraz wystąpienie grupy teatralnej z Zakładu Karnego w Lublińcu.

PI