Konferencja o dopalaczach

konferencja-dopalacze-2-ad-male

Dopalacze – nowe narkotyki – to śmiertelne zagrożenie dla młodych ludzi. Mimo prowadzonej z nimi walki, bardzo łatwo je kupić, zwłaszcza przez Internet. A w posługiwaniu się tym medium młodzież jest sprawniejsza od swoich rodziców czy nauczycieli. Aby zachować czujność i umieć rozpoznać oraz zwalczać uzależnienie, potrzeba fachowej edukacji.

Państwowa Inspekcja Sanitarna zorganizowała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” konferencję pt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”. Aulę tłumnie wypełnili we wtorek 8 listopada nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy szkół Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Alina Kula, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, lek. med Urszula Mendera Bożek, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, lek. med. Wioletta Konieczna, Specjalista Psychiatra Dzieci i Młodzieży.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpień na tematy m.in. „Nowe narkotyki i inne środki psychoaktywne w aspekcie odpowiedzialności karnej”, „Nowe narkotyki jako wyzwanie społeczne i zjawisko rynkowe” czy „Skutki zdrowotne działania nowych narkotyków, diagnostyka zatruć”.

AD