Konferencja o mediacji z udziałem wiceministra Marcina Romanowskiego

Konferencja o mediacji z udziałem wiceministra Marcina Romanowskiego

źródło fot.: www.gov.pl

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zainaugurował 15 października br. w Sądzie Okręgowym w Zamościu konferencję „Każdy obywatel ma prawo do mediacji”. To okazja do debaty o zaletach mediacji i działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów promujących tę metodę rozstrzygania sporów.
– Konferencją w Zamościu inaugurujemy obchodzony w Polsce od ośmiu lat w październiku Tydzień Mediacji. Nawet w czasie epidemii w sądach odbywały się dyżury mediatorów, konferencje i warsztaty online związane z tą formą rozwiązywania sporów – powiedział wiceminister.
– Propagowanie korzyści, jakie płyną z mediacji, przynosi efekty. W I półroczu 2021 roku wskaźnik ugód w sprawach cywilnych wzrósł o 2 proc., a wskaźnik skuteczności mediacji – o 4 proc. w stosunku do ubiegłego roku – podkreślił Marcin Romanowski.
Z danych o liczbie postępowań mediacyjnych w sądach okręgowych w kraju wynika, że okręg lubelski, a zaraz po nim zamojski są w czołówce takiego zestawienia.
Minister dziękował Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II za współpracę oraz wzorowe prowadzanie szkoleń mediacyjnych, a także przekazywanie wiedzy w ramach projektu „Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.
Podkreślił również rolę „Pilotażowego Programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”.
– Projekt ma sprzyjać skuteczniejszej resocjalizacji i readaptacji skazanych – stwierdził.
W konferencji obok przedstawicieli Sądu Okręgowego w Zamościu z jego prezesem Jerzym Żurawickim wzięli udział m.in. eksperci z Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz reprezentanci Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i KUL.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości