Konferencja „Polska Szczęśliwych Rodzin”

fot. F. Nowakowski

W Sali Jurajskiej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się wideokonferencja pt. „Polska Szczęśliwych Rodzin”. W spotkaniu wzięli udział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, pełnomocnik wojewody śląskiego ds. rodziny Maria Nowak, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Chroszcz, a także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Rady Rodziny oraz fundacji i stowarzyszeń prorodzinnych.
Wideokonferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z Radą Rodziny oraz Fundacją Narodowego Dnia Życia, poświęcona była wieloletniemu programowi wspierania i współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się polityką prorodzinną. Jak podkreślił inaugurujący konferencję wicewojewoda Jan Chrząszcz, frekwencja wśród uczestników wydarzenia była bardzo zadowalająca, wiele organizacji i stowarzyszeń skupionych na wsparciu polskich rodzin zarejestrowało swój udział w wydarzeniu.
Na spotkaniu wicewojewoda nawiązał do działalności powołanej w 2018 roku przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka Rady ds. Rodziny. Ten kilkunastoosobowy zespół, któremu przewodniczy wicewojewoda Jan Chrząszcz, doradza w sprawach dotyczących rodziny w naszym województwie. Zadaniem Rady jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć promujących wartości rodzinne w regionie.
– W tym gronie chciałbym Państwu przypomnieć, że od kilku lat w naszym województwie bardzo dobrze działa Rada ds. Rodziny przy wojewodzie śląskim – podkreślił wicewojewoda. Nawiązując do dotychczasowej działalności Rady, wicewojewoda podziękował za realizację projektów zainicjowanych przez to gremium.

źródło: ŚUW w Katowicach