Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na Jasnej Górze

16 maja w południe w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze sprawowali uroczystą Mszę św. Wyżsi Przełożeni Zakonów i Zgromadzeń Męskich, którzy tego dnia w częstochowskim sanktuarium spotkali się w ramach Konferencji. O idei wydarzenia i jego znaczeniu da Kościoła mówi ks. Janusz Sok, który od 15 października 2013 jest przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich: 

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/1_konferencja_przelozonych_jg.mp3]

Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, którego słowo odczytano w ramach homilii. W kazaniu nuncjusz zwrócił uwagę, że przełożeni muszą czerpać swoją mądrość z Jezusowego krzyża:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/2_konferencja_przelozonych_jg.mp3]

Wśród uczestników konferencji był m.in.: o. Eugeniusz Augustyn – opat z Opactwa Cystersów w Wąchocku. Czym dla niego była konferencja?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/3_konferencja_przelozonych_jg.mp3]

W konferencji wzięło udział ponad 80 przełożonych zakonów i zgromadzeń męskich z całej Polski. W minionym miesiącu także na Jasnej Górze spotkały się również przełożone zgromadzeń żeńskich.