Koniec przebudowy ul. Jana III Sobieskiego

drogi_02

Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Jana III Sobieskiego. Wyremontowane zostały też odcinki ul. Srebrnej i alei Wyzwolenia. Obecnie prowadzone są tam prace wykończeniowe. Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Kiedrzyńskiej. Kompleksowo uzbrojone i zagospodarowane zostały już praktycznie tereny inwestycyjne znajdujące się w tzw. strefie Skorki, leżące w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Ulica Jana III Sobieskiego została przebudowana na odcinku od ul. Nowowiejskiego do alei Wolności. Całkowicie wymieniona została tam nawierzchnia jezdni. Powstały też nowe chodniki oraz asfaltowa ścieżka rowerowa. Przebudowano sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach alei Wolności i ul. Sobieskiego oraz Korczaka. W ramach tego zadania wyremontowano też odcinki ul. Śląskiej i Ogińskiego od ul. Sobieskiego do ul. Focha.

W tym rejonie miasta trwa także budowa przedłużenia alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej. Prace objęły budowę nowych jezdni, chodników po obu stronach, ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie jezdni. W wyniku inwestycji powstają miejsca parkingowe przy Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą oraz zatoki autobusowe. Przebudowano też istniejącą sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Nowowiejskiego/Korczaka oraz wybudowano nową na skrzyżowaniu alei Bohaterów Monte Cassino z ul. Sobieskiego. Najprawdopodobniej już pod koniec obecnego tygodnia Miejski Zarząd Dróg i Transportu wystąpi o pozwolenie na użytkowanie łącznika.