Konkurs czytelniczy w Żarkach

ksiazki

Już po raz piętnasty  uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w konkursie czytelniczym „Kto czyta, nie błądzi”. Tym razem motywem przewodnim konkursu jest hasło „Poznaj dzielnego Robinsona, którego zły los nie pokonał”. XV Regionalny Konkurs Czytelniczy organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego.

– Przewodnią ideą jest propagowanie czytelnictwa, zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła literatury polskiej i światowej – tłumaczy Tadeusz Pakuła, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarkach. – W 2017 roku pragniemy namówić uczniów do przeczytania książki Daniela Defoe Robinson Kruzoe. Czytanie książek podróżniczych może być doskonałym sposobem na poszerzenie horyzontów myślowych i swojej wiedzy o świecie. Jest dobrą okazją do tego, by lepiej poznać świat podróżników, ich pasje oraz niezwykłe umiejętności.

Do konkursu są zapraszani uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.
1. Aby przystąpić do konkursu, należy przeczytać książkę Daniela Defoe Robinson Kruzoe ( wyd. Robinson Kruzoe. Według Daniela Defoe napisał Stanisław Stampf’l).
2. Przygotowanie do konkursu polega na samodzielnej pracy – bardzo wnikliwym przeczytaniu powieści.
3. Jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 5 uczniów.
4. Impreza składać się będzie z 2 części:
• eliminacji – testu sprawdzającego znajomość powieści,
• finału – turnieju widowiskowego z udziałem publiczności.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody książkowe. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2017 o godz.10.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach (budynek dawnej synagogi).
Zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 23 marca br.
Więcej informacji – tel. 34 314 80 10, kom. 502 306 828, tadek.pak.@wp.pl
Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach, Urząd Miasta i Gminy Żarki, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach.