Konkurs fotograficzny „Rędziny wiosną”

PARK ZIELEN 1

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Rędziny Wiosną”. Konkurs fotograficzny ma charakter otwarty bez ograniczeń wiekowych. Fotografie należy przesłać na płycie oraz samą fotografię w formacie 15cm × 21cm na adres GOK ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny do 30 czerwca 2015 roku lub przynieść osobiście od godz. 9.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku. Do każdego zdjęcia należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej). W przypadku braku karty zgłoszenia fotografia nie będzie brana pod uwagę. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 fotografie, dla każdej z nich należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia. Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej www.gokredziny.pl