Konkurs graficzny na logo

biblioteka

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki zaprasza do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego, który stałby się oficjalnym znakiem firmowym częstochowskiego Towarzystwa. Jest to wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich umiejętności graficznych szerszemu odbiorcy, a tym samym bezpłatnej promocji prac. Organizatorzy zapraszają nie tylko doświadczonych artystów, czy absolwentów szkół plastycznych, ale również amatorów. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Biblioteki (w zaklejonej kopercie) lub przesłać bezpośrednio na adres Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy Al. NMP 22, 42 – 200 Częstochowa (z adnotacją na kopercie – Konkurs na logo Towarzystwa). Termin składania prac upływa 31 października br.. Dla laureatów przewidziane są nagrody. Warto dodać, że inicjatywa jest dofinansowania przez Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania którą należy złożyć, są dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.czest.pl.

MT