Konkurs inspirowany twórczością Zdzisława Beksińskiego

MUZEUM Z.BEKSINSKIEGO

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie przygotowała konkurs pod nazwą „Warsztat i wyobraźnia. Z inspiracji twórczością Zdzisława Beksińskiego”. Celami konkursu są: propagowanie wiedzy o artyście Zdzisławie Beksińskim, popularyzowanie jego twórczości, rozwijanie umiejętności warsztatowych młodych adeptów sztuki, rozbudzanie wyobraźni plastycznej i zwrócenie uwagi na znaczenie interpretacji i inspiracji w procesie twórczym.
– Konkurs jest pomysłem dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki – Czesława Tarczyńskiego, który bardzo dba o promocję Zdzisława Beksińskiego, o należytą wiedzę o tym artyście, a to wszystko ze względu na zdeponowaną u nas kolekcję jego prac – mówi Joanna Matyja z Miejskiej Galerii Sztuki. – Adresatami konkursu mają być nie profesjonalni artyści, ale adepci sztuk wizualnych, czyli uczniowie szkół średnich plastycznych oraz studenci kierunków artystycznych – dodaje.

W roku 2015 przypada 10. rocznica śmierci Zdzisława Beksińskiego, stąd też pomysł na konkurs. Uczestnicy konkursu powinni wykonać prace w technikach, którymi posługiwał się patron konkursu – wśród nich można wskazać: rysunek (ołówek, tusz, piórko, długopis,grafit), malarstwo, fotografia – bądź też prace w technikach autorskich. Organizatorom konkursu zależy na tym, by nadesłane prace były swoistą interpretacją twórczości Beksińskiego. – W założeniach tego konkursu nie chcemy ani promować, ani punktować, ani jakoś szczególnie nakłaniać do imitowania tej twórczości, ale raczej do znalezienia własnej interpretacji tego, co Beksiński malował – wyjaśnia Joanna Matyja.

I etap nadsyłania zgłoszeń i reprodukcji drogą elektroniczną mija 15 stycznia 2015 roku.
Więcej szczegółów na temat konkursu szukać należy na stronie

http://www.galeria.czest.pl/wystawa-2004-x338.html.