Konkurs literacki „Gry wyobraźni”

konkursajd

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie dla uczczenia 600 – rocznicy urodzin swojego patrona Jana Długosza ogłasza konkurs na opowiadanie słowne i graficzne pod hasłem: „Gry wyobraźni i fantazji inspirowane fragmentami z Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza”.

-Zapraszamy autorów w trzech kategoriach wiekowych: gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz autorow nieprofesjonalnych w wieku powyżej 18 roku życia. Oczekujemy na teksty, inspirowane wybranymi fragmentami „Roczników” Długosza, które respektują poetykę kilku gatunków które wskazaliśmy. Fragmenty można przeczytać na stronbie instytutu filologii polskiej w zakładce poświęconej temu wydarzeniu – powiedział prof. Adam Refiewicz z Instytutu Filologii Polskiej Akademi im. Jana Długosza.

Prace konkursowe należy wysłać na adres: Instytutu Filologii Polskiej AJD al. Armii Krajowej 36a, 42-200 Częstochowa, w terminie do 15 kwietnia 2015 roku. Szczegóły na stronie: http://www.ifp.ajd.czest.pl/h72,oKonkurs-literacki-Gry-wyobrazni.