Konkurs literacki z okazji XVII Radomszczańskich Dni Rodziny

rdr konkurs

fot. archiwum

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku wraz z Komitetem Organizacyjnym Radomszczańskich Dni Rodziny i „Gazetą Radomszczańską” serdecznie zapraszają do udziału w konkursie literackim. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 Proponowane tematy konkursowe to:

1. „Zakochanie….i co dalej?” J.Pulikowski – narzeczeństwo głęboki sens czy przeżytek współczesnego świata?

2. „Dorastają znienacka przez miłość i potem tak nagle dorośli, trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie.” Jan Paweł II. Jak wyobrażasz sobie swoje narzeczeństwo?

3. „Narzeczeństwo jest czasem przygotowania na dary duchowe dla nowej rodziny” – rozwiń myśl papieża Franciszka.

4. „Kochać to nie tylko dawać, ale i przyjmować”. Odnieś się do słów ks. J. Twardowskiego w oparciu o znane lektury i własne przemyślenia.

5. „Kto znalazł w życiu ukochaną osobę,ten już niczego nie szuka”. Jak rozumiesz słowa Epikura.

Prace powinny mieć formę opowiadania lub eseju. Dopuszcza się jednak inne kategorie gatunkowe. Prace konkursowe muszą być oryginalne, nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub nagradzane w innych konkursach. Prace o objętości nie przekraczającej 8 stron znormalizowanego maszynopisu należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 i przesłać do dnia 6 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Narutowicza 4, 97-500 Radomsko lub składać w sekretariacie biblioteki. Prace powinny być opatrzone godłem słownym. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną indywidualnym godłem, zawierającą informację o autorze i jego pracy: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, tytuł tekstu, kategoria. Godło musi być wyrażone wyłącznie słownie. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2016 r. z udziałem Arcybiskupa dr. Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego podczas XVII Radomszczańskich Dni Rodziny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mbp-radomsko.pl