Konkurs „Maryja oczami dziecka”

Szkoła Podstawowa nr 33 im. M. Kownackiej zaprasza do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Poetyckim „Maryja oczami dziecka w pieśni Chwalcie łąki umajone”.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie kultu maryjnego, propagowanie treści maryjnych, uwrażliwienie uczestników i odbiorców na wartości religijne, rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej oraz twórcza organizacja czasu wolnego.

Konkurs jest adresowany do uczniów tzw. zerówek i szkół podstawowych. Wyszczególnione zostały 3 kategorie wiekowe: konkurs plastyczny – klasy 0-2 oraz klasy 3-4; konkurs literacki – klasy 5-8.
W konkursie plastycznym w pierwszej kategorii wiekowej uczestnicy zobowiązują się do wykonania samodzielnej pracy plastycznej przedstawiającej wybrany fragment pierwszej zwrotki pieśni „Chwalcie łąki umajone”.
W drugiej kategorii wiekowej uczestnicy ilustrują wybrany fragment drugiej zwrotki pieśni „Chwalcie łąki umajone”.
Format pracy nadsyłać w formacie A3 w dowolnej technice.

Każda szkoła może nadesłać do 5 prac z każdej kategorii wiekowej konkursu plastycznego.
W poetyckiej części konkursu, adresowanej do najstarszej grupy wiekowej uczestnicy zobowiązują się do nadesłania pracy literackiej nawiązującej do fragmentu trzeciej i/lub czwartej zwrotki pieśni „Chwalcie łąki umajone” wraz z krótkim opisem użytej formy literackiej. Utwór literacki nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani brać udziału w innym konkursie. Uczestnik posiada wyłączne prawa autorskie do utworu oraz wyraża zgodę na jego publikację. Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę w formie elektronicznej opatrzoną załącznikiem konkursowym na adres: maryjnykonkurs@gmail.com

źródło: SP nr 33 im. M. Kownackiej