Konkurs na nazwę galerii

633

W Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie wkrótce rozpocznie działalność galeria przeznaczona dla uczniów i studentów przed oficjalnym debiutem artystycznym; osób, których zdolności i umiejętności nie potwierdza dyplom uczelni artystycznej; hobbystów, dla których tworzenie jest pasją. Wszyscy oni będą mogą podjąć próbę pokazania swojej twórczości w nowej przestrzeni wystawienniczej Miejskiej Galerii Sztuki.

Nowa galeria działać będzie przemiennie z Galerią Sztuki Dziecka Zielony Ołówek. Tymczasem trwa konkurs na nadanie nazwy dla nowej przestrzeni wystawienniczej.

Zasady konkursu:

1. Pomysł na nazwę powinien wiązać się ze specyficznym przeznaczeniem tego miejsca.
2. Propozycje konkursowe należy nadsyłać drogą mailową, pod adresem: miejska.galeria.sztuki@galeria.czest.pl, lub na profilu FB Galerii do 31 sierpnia 2015 r.
3. Zgłaszający proszeni są o podanie informacji kontaktowych: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon.
4. Najciekawsze propozycje zostaną przedstawione pod głosowanie na facebooku MGS i OKF (do 15 września 2015 r.)
5. Nazwa wybrana przez internautów zostanie podana do wiadomości do 20 września.