Konkurs Plastyczny TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego:
Kategoria A – dzieci w wieku przedszkolnym,
Kategoria B – 6-7 lat,
Kategoria C – 8-9 lat,
Kategoria D – 10-11 lat,
Kategoria E­ – 12-13 lat,
Kategoria F – 14- 15 lat,
którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.

Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.
Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 30 listopada 2020 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2021 roku.

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pani Joanna Kosma, tel. 32 6032 305, e-mail: j.kosma@wfosigw.katowice.pl

źródło: WFOŚiGW w Katowicach