Konkurs Politechniki Częstochowskiej

Politechnika Częstochowska/fot. Radio Fiat

„Zarządzanie na medal” to tytuł konkursu organizowanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół średnich z województwa śląskiego. Zgłoszenia wysyłać można do 7 marca.

Udział w konkursie ma zachęcić młodzież do twórczego myślenia oraz rozwijania zdolności w praktyce. Celem jest też uwrażliwianie uczestników na potrzebę ciągłej edukacji oraz zainteresowanie ich podjęciem studiów na uczelni technicznej. Więcej na temat konkursu mówi Izabela Walarowska, rzecznik Politechniki Częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/1_konkurs_Walarowska_18_02_2022.mp3]

Konkurs składa się z trzech etapów. Mogą wziąć w nim udział osoby, które są uczniami ostatnich i przedostatnich klas liceów ogólnokształcących oraz techników z subregionu północnego województwa śląskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/2_konkurs_Walarowska_18_02_2022.mp3]

Case study oraz prezentacja odbędą się w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu finału. Informacja o laureatach zostanie też umieszczona na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.