Konkurs poświęcony Długoszowi

logo-konkursu

Konkurs pod hasłem „Gry wyobraźni i fantazji inspirowane fragmentami z Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza” jest skierowany do autorów w trzech kategoriach wiekowych: gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych nieprofesjonalnych autorów powyżej lat osiemnastu.

Organizatorzy oczekują tekstów na motywach z wybranych fragmentów „Roczników” Długosza, respektujących poetykę następujących gatunków wypowiedzi: opowiadanie typu fantasy historyczna lub fantasy polityczna, opowiadanie kryminalne, historia miłosna, historia obyczajowa, mock – dokument (fikcyjny reportaż, fikcyjna podróż do legendarnych miejsc/krain, opis niezwykłych stworzeń, fikcyjny wywiad).

Tekst nie może przekraczać pięciu znormalizowanych stron wydruku komputerowego, czyli ok. 9 tys. znaków ze spacjami (justowanie obustronne, czcionka New Times Roman 12, interlinia 1,5). W podtytule pracy należy podać opis bibliograficzny fragmentu z „Roczników”, do którego tekst nawiązuje.

Prace konkursowe należy wysyłać na adres: Instytutu Filologii Polskiej AJD ul. Armii Krajowej 36a, 42-200 Częstochowa do 30 kwietnia 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu przyszłego roku. Konkurs jest objęty patronatem Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Długoszowskiego.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.ifp.ajd.czest.pl/h72,oKonkurs-literacki-Gry-wyobrazni