Konkurs „Reymontowskie Pejzaże”

reymont

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku we współpracy z Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Reymontowskie Pejzaże”.

W związku z przypadającą w 2017 roku 150. rocznicą urodzin Władysława Stanisława Reymonta, Rada Miejska w Radomsku podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reymontowskim w Radomsku. Z inicjatywy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3, popularnej „Reymontówki na Bugaju”, której patronem jest W. S. Reymont – w mieście odbędzie się wiele imprez, konkursów i wydarzeń dla uczczenia postaci oraz twórczości Noblisty, urodzonego w Kobielach Wielkich. Obchody Honorowym Patronatem objął Jarosław Ferenc, Prezydent Miasta Radomska.

Już teraz ZSG nr 3 we współpracy z Muzeum zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Reymontowskie Pejzaże”.

Cel konkursu to m.in. przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki polskiego noblisty Władysława Stanisława Reymonta oraz popularyzacja jego twórczości przez rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Prace zgłoszone na konkurs winny być pracami własnymi autorów, niepublikowanymi i nieprzedstawionymi w innych konkursach. Prace należy dostarczyć do 10 lutego do sekretariatu szkoły (osobiście lub pocztą): Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3, ul. Szkolna 4, 97-500 Radomsko.

Ogłoszenie wyników połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 28 lutego w Muzeum Regionalnym.

Więcej informacji o obchodach Roku Reymontowskiego oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://rokreymontowski.zsg3.radomsko.pl/glowna.html