Konkurs „Wielcy Nieznani”

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie ogłosiła konkurs „Wielcy Nieznani” – jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

Celem konkursu jest promocja ważnych dla Polski postaci historycznych, które nie są znane lub znane w stopniu niewielkim. Uczestnicy konkursu z klas 4-6 szkoły podstawowej mają za zadanie stworzyć prezentację multimedialną, natomiast uczniowie starsi – film o długości nieprzekraczającej 10 minut. Tematem głównym prac powinien być dr Władysław Biegański.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej; II – uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum; III — uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Autorem prezentacji multimedialnej i filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 4 osoby). Uczestnicy konkursu z I kategorii wiekowej mają za zadanie stworzenie prezentacji multimedialnej, natomiast uczestnicy z pozostałych kategorii wiekowych mają stworzyć film o długości nieprzekraczającej 10 minut.

Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie umożliwiającym odtworzenie w środowisku Windows i przesłanie jej na adres: Szkoła Podstawowa nr 36 im.Polskich Olimpijczyków, ul.Kasztanowa7/9, 42-216-Częstochowa z dopiskiem „Władysław Biegański” do dnia 15.05.2018.

Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. Akceptowalne formaty zapisu to: mpeg, mov, mp4, wmv, o rozdzielczości 1280×720 lub 1920×1080.

Mówi pomysłodawca konkursu Artur Broncel:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/Wielcy_nieznani_Broncel.mp3]

Konkurs trwa do 15 maja, a jego rozstrzygnięcie nastąpi 1 czerwca 2018 roku.

Paweł Kmiecik