Konsultacje specjalistyczne

biblioteka-publiczna-miejscem-pelnym-niespodzianek-2013-r81

Dwukrotnie w tym tygodniu odbędą się konsultacje specjalistyczne w  Edukacyjnym Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1. We wtorek, 16 grudnia, pomiędzy godz. 15.00 a 16.00 odbędą się spotkania z oligofrenopedagogiem i terapeutą specyficznych trudności w nauce techniki, a pomiędzy 16.00 a 17.00 ze specjalistą terapii Integracji Sensorycznej i oligofrenopedagogiem.

W czwartek, 18 grudnia, od 15.00 do 16.00 spotkać się można ze specjalistą w zakresie resocjalizacji i trudnych zachowań, socjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, a między 16.00 a 17.00 z terapeutą specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, socjoterapeutą, oligofrenopedagogiem.

Źródło: foto. http://www.sosw1.czest.pl/