Kontrola Straży Granicznej w jednej z częstochowskich agencji zatrudnienia

Fot. Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej w Częstochowie Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy w jednej z agencji pośrednictwa pracy w Częstochowie.

Kontrolerzy zweryfikowali dokumentację dotyczącą zatrudnienia 119 cudzoziemców, w większości obywateli Ukrainy. Ujawnili przy tym szereg nieprawidłowości, o czym mówi chor. Szt. Szymon Mościcki, p.o. rzecznika prasowego Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/1_KONTROLA_01_10_2020.mp3]

Postępowanie w sprawie o popełnione wykroczenie w przedmiocie nielegalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom będzie kontynuowane. Wobec podmiotu gospodarczego zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

BNO