Koperta Życia w Łazach

koperta zycia

Choć to tylko na pozór zwyczajna kartka papieru, to może uratować życie. Mowa o „Kopercie Życia”. Do akcji prowadzonej w całym kraju przyłącza się kolejny raz także samorząd Łaz. Akcję na terenie gminy koordynują Urząd Miejski w Łazach we współpracy m.in. ze szkołami. Druga edycja ma związek ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka (21/22 stycznia). Koperta ma być prezentem, który wręczą wnuczkowie. Dołączony do tego niezwykłego prezentu ma być także magnes z symbolem kojarzącym się z Łazami. Chodzi o miniaturkę zabytkowej lokomotywy, która stoi w centrum miasta – zdradza Ilona Pelon, sekretarz Gminy Łazy.
Przypomnijmy, „Koperta Życia” to zbiór najważniejszych informacji o danym pacjencie, szczególnie pomocnych w stresujących sytuacjach, np. podczas akcji prowadzonej przez ratowników medycznych.
Akcja „Koperta Życia” skierowana jest do osób w wieku senioralnym, przewlekle chorych oraz samotnych. Wystarczy odpowiedni kwestionariusz wypełnić i podać najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na medykamenty. Na Karcie powinny znajdować się kontakty do najbliższych, dane osobowe pacjenta, w tym numer PESEL. Kartka z takimi informacjami, opatrzona napisem „KOPERTA ŻYCIA”, powinna być umieszczona na lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym, co umożliwi ratownikom medycznym szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie