Korepetycje z historii najnowszej

korepetycje

Zajęcia adresowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wybrali historię jako przedmiot maturalny. Celem spotkań będzie przybliżenie wybranych zagadnień z dziejów Polski, Europy i świata w XX wieku. Cykl zajęć będzie się składać z wykładów prowadzających oraz warsztatów polegających na analizie tekstów źródłowych i rozwiązywaniu testów maturalnych.
Czas trwania zajęć ok. 120 min.
PROGRAM
21 lutego 2017 r. – Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką
23 lutego 2017 r. – Po dwóch stronach „żelaznej kurtyny” – zimna wojna i rywalizacja supermocarstw
28 lutego 2017 r. – Pierwsze lata Polski Ludowej (1944–1956)
2 marca 2017 r. – Kryzysy w PRL – „polskie miesiące”
7 marca 2017 r. – Upadek systemu komunistycznego – wokół przemian 1989 r.

Początek zajęć zaplanowano na godz. 16.00. Liczba uczestników ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, ul. św. Jana 10

KONTAKT: Tomasz Gonet tel. 32 207 07 00, tomasz.gonet@ipn.gov.pl