Kościół po wojnie – nowe fakty

W środę w Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie odbyła się promocja książki Tomasza Kroka, pt. „Antymasońska komórka Episkopatu Polski 1946–1952”. Spotkanie z autorem poprowadził Bartosz Kapuściak z Oddziału IPN w Katowicach.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1-kosciol-po-wojnie.mp3]

Autor w swojej książce podejmuje problematykę do tej pory szerzej nigdzie nie opisaną, czyli antymasońską aktywność środowisk katolickich po drugiej wojnie światowej. Równolegle do ich działań rozpracowanie środowisk wolnomularskich prowadzili funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2-kosciol-po-wojnie.mp3]

Historyk zwraca też uwagę na silne podziały w ówczesnym Kościele, które w znacznej mierze były pochodną działania bezpieki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/3-kosciol-po-wojnie.mp3]

Na początku lat 50. komórka przestała oficjalnie istnieć:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/4-kosciol-po-wojnie.mp3]

Autor monografii, która zawiera nowe fakty na temat powojennych dziejów Kościoła jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skołodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Wojskowym Biurze Historycznym im. gen. broni. Kazimierza Sosnkowskiego. W swoich badaniach zajmuje się działalnością komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w pierwszych latach po wojnie.

PNP