Kościół powojenny – nowe spojrzenie

We wtorek 2 października w redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” odbyło się spotkanie i dyskusja wokół książki dr. Rafała Łatki i ks. prof. Józefa Mareckiego pt. „Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów”. Spotkanie prowadził Bartosz Kapuściak, pracownik Oddziału IPN w Katowicach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/1-kosciol-po-45.mp3]

Na spotkaniu poruszone zostały problemy Kościoła w czasach Polski Ludowej. Autorzy opowiedzieli o prześladowaniach, procesach, zabójstwach oraz inwigilacji księży i wiernych przez komunistów i podległe im służby. Mówi współautor monografii ks. prof. Józef Marecki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/2-kosciol-po-45.mp3]

Kościół katolicki po drugiej wojnie światowej poddawany był różnorodnym akcjom i naciskom mającym na celu jego wewnętrzne rozbicie i zdyskredytowanie w oczach wiernych. Żaden z zasadniczych celów ówczesnych władz komunistycznych nie został jednak osiągnięty. Władzom komunistycznym nigdy nie udało się osłabić zaufania wiernych do Kościoła. Wielu duchownych i wiernych zapłaciło za swoją postawę przybierającymi różną formę prześladowaniami.

PNP