Krucha wyobraźnia to kalectwo

„Krucha wyobraźnia to kalectwo” – tak nazywa się program realizowany co roku prze strażników miejskich z referatu ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Mówi Artur Kucharski z częstochowskiej Straży Miejskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/krucha-wyobraznia_kucharski.mp3]

Należy pamiętać, że NIE wolno wchodzić na zamarznięty lód, który może pęknąć. Jeśli chcemy ślizgać się na łyżwach, warto wybrać legalne lodowiska. W Częstochowie są to lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskiego oraz tymczasowe lodowisko MOSiR w parku przy ul. 3-go Maja. Straż Miejska w Częstochowie apeluje także, aby dobrze zabezpieczyć nasze mieszkania czy domy podczas dłuższych wyjazdów na ferie.

Ferie zimowe w województwie śląskim w 2018 roku trwać będą od 29 stycznia do 11 lutego. O wszelkich czynach zabronionych należy informować służby mundurowe, w tym dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie, który jest dostępny pod telefonem alarmowym 986.