KRUS dla rolników i ich dzieci przez cały rok

KRUS stara się objąć szczególną troską dzieci rolników. One w przeciwieństwie do swoich rówieśników w mieście, mieszkają, uczą się, bawią w warsztatach pracy swoich rodziców. KRUS organizuje w ciągu roku liczne konkursy, dofinansowuje pobyt na koloniach i wiele innych inicjatyw, które urozmaicają życie dzieci na wsi. O działaniach KRUS-u mówi Piotr Dobosz, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_konkurs_20_01.mp3]

Fundusz pokrywa do 80 procent kosztów organizacji pobytu dzieci na różnego rodzaju wypoczynkach. W ofercie Kasy znajduję się także kurs dla osób, które nie chcą lub nie mogą wyjść z domu.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_wyjazdy_20_01.mp3]

KRUS stara się cały czas tworzyć różne konkursy i zabawy dla dzieci. „Krzyżówka z KRUS-em” dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa śląskiego to nowy konkurs przygotowany przez Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3_konkurs_20_01.mp3]

Oprócz konkursów, wyjazdów KRUS organizuje w ciągu roku wiele szkoleń m.in. kurs pierwszej pomocy, a podczas szkoleń także konkursy. Efekty są publikowane w formie komiksów, kolorowych folderów, np. „Wykaz czynności, które nie należy powierzać dzieciom do lat 16” , które są dostępne także w wersji elektronicznej na stronie internetowej.

Foto źródło: pixabay.com