Ks. dr Mikołaj Węgrzyn nowym dyrektorem WIT w Częstochowie

 

Ks. dr Mikołaj Węgrzyn, zgodnie ze statutem Wyższego Instytutu Teologicznego, zatwierdzonym przez watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej po wyborze przez Radę WIT, zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz przy Nihil Obstat Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego, został mianowany na urząd dyrektora Instytutu na okres pięciu lat przez wielkiego kanclerza UPJP II w Krakowie J. E. Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. Równocześnie J. E. Ksiądz Arcybiskup Metropolita dr Wacław Depo mianował ks. dr. Mikołaja Węgrzyna kierownikiem częstochowskiej sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II w Krakowie (studia licencjacko-doktoranckie).

 

Na stronie wyższego Instytutu Teologiczneo czytamy życzenia dla nowego dyrektora: Nowemu Księdzu Dyrektorowi na owocną posługę w częstochowskim środowisku teologicznym pod opieką NMP Stolicy Mądrości i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, życzymy “Szczęść Boże”, ofiarując mu dar modlitwy – ks. dr hab Marian Duda b. dyrektor WIT wraz ze wspólnotą profesorów i studentów.

 

źródło: Wyższy Instytut Teologiczny