Ks. prał. dr hab. Marian Duda zakończył pełnienie urzędu dyrektora Instytutu Teologicznego

Ks. prał. dr hab. Marian Duda zgodnie ze Statutem WIT po upływie dwóch pięcioletnich kadencji (Statut par. 16) przestaje pełnić urząd dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego i Opiekuna Sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II w Częstochowie, z dniem 1 września 2017 r.
To był szczególny czas łaski wobec częstochowskiego środowiska teologicznego. Przez ten czas Wyższy Instytut Teologiczny kontynuował to, co zostało rozpoczęte 50 lat temu przez założyciela Instytutu, śp. ks. bp. Stefana Barełę: utwierdzał środowisko teologiczne poprzez prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej. W ciągu tych dziesięciu lat wykształcono nowe zastępy świeckich ewangelizatorów: aż 250 absolwentów otrzymało tytuł magistra teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w ramach Instytutu. Szczególnie ważnym momentem w dziesięcioletniej historii było erygowanie Instytutu przez Stolicę Apostolską: Kongregacja Edukacji Katolickiej 3 maja 2012 roku wydała dekret erygujący w nowym kształcie Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie.
Prowadzona była także szeroka działalność wydawnicza: opublikowano wiele pozycji książkowych, np. czterotomowe dzieło dokumentujące VI Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w Częstochowie w 1991 roku i siedem tomów periodyku filozoficzno-teologicznego „Veritati et caritati”.
Wszystkim, którzy owocnie i życzliwie współpracowali w rozwoju i działalności naukowo-dydaktycznej i wydawniczej WIT i Sekcji WT UPJP II w latach 2007-2017, ks. prał. dr hab. Marian Duda składa wyrazy szczerej wdzięczności wraz z darem modlitwy.