Ksiądz R. Skrzypczak o zmarłym wczoraj ks. prof. Cz. Bartniku

W wieku 91 lat zmarł wczoraj późnym wieczorem ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik, profesor nauk teologicznych, publicysta społeczno-polityczny. Był teologiem dogmatykiem, filozofem, twórcą tak zwanego personalizmu uniwersalistycznego.

Jego uczeń, ksiądz profesor Robert Skrzypczak powiedział, że ksiądz profesor Bartnik „był jednym z największym umysłów tego pokolenia”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_smierc_ks_czeslawa_bartnika_ks_robert_skrzypczak_22_03_2020.mp3]

Duchowny dodał, że ksiądz profesor Bartnik był prorokiem naszych czasów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_smierc_ks_czeslawa_bartnika_ks_robert_skrzypczak_22_03_2020.mp3]

Jak dodał ksiądz Robert Skrzypczak zmarły duchowny był wspaniałym teologiem, pozostawił po sobie podręczniki systematyzujące wiedzę z teologii dogmatycznej, politycznej i historycznej. Kształtował także postawy polityków i samorządowców duchu patriotyzmu.

Ksiądz Czesław Stanisław Bartnik był redaktorem naczelnym „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” i „Roczników Teologicznych”. Związany był także z Polską Akademią Nauk. Ksiądz profesor Bartnik był autorem ponad 3200 publikacji, w tym 92 książek. Inspirował wiele prac habilitacyjnych i doktorskich z wielu dziedzin teologicznych, a także z filozofii, psychologii, historii, socjologii, prawa, kulturologii. W latach 1996 do 2010 ksiądz profesor Bartnik pełnił funkcję konsultora Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski.

Publikował na łamach „Naszego Dziennika”. Był związany ze środowiskiem Radia Maryja.

Źródło: IAR

Fot.: Diecezja Zamojsko-Lubaczowska