Kuratorskie zwiedzanie “Podróży wycinanek”

Wszyscy, którzy 9 lutego przyszli do Galerii Dobrej Sztuki w Częstochowie, mieli okazję zwiedzać wystawę “Podróże wycinanek” wraz z jej kuratorem.

Ewelina Mędrala-Młyńska, która oprowadzała przybyłych odbiorców sztuki, przybliżyła tematykę prezentowanych prac:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_medrala.mp3]

Jak zdradziła kurator Mędrala-Młyńska, wycinanki nie zagrzeją już długo miejsca w Muzeum Częstochowskim. Będzie je można za to oglądać w różnych miejscach w Polsce:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_medrala.mp3]

Podróże wycinanek to projekt, który ma na celu uwolnienie z przestrzeni magazynowych papierowych dzieł rąk ludzkich. Prezentowane wycinanki powstały na przestrzeni lat 2003–2018. Stworzona z nich ekspozycja została ma promować artystów-wycinankarzy oraz ideę Konkursów Sztuki Ludowej.

Jakub Szewczyk