Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

ajd

Instytut Filologii Polskiej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, organizuje kurs języka polskiego dla studentów z zagranicy, którzy w najbliższym roku akademickim rozpoczną studia w naszym mieście. Inicjatywa ma pomóc obcokrajowcom w szybszej integracji nie tylko ze środowiskiem akademickim, ale również ze społecznością lokalną. Pierwszy tego typu kurs rozpocznie się już we wrześniu i będzie bezpłatny dla studentów AJD niezależnie od wybranego przez nich kierunku. Obecnie trwa proces rekrutacji, ilość miejsc nie jest ograniczona. Zgodnie z intencją organizatorów kurs ma rozwinąć umiejętności komunikacyjne niezbędne w sferze publicznej, edukacyjnej, zawodowej i życiowej. Dlatego duży nacisk ma być położony na praktyczną naukę języka. Prowadzący chcą również odpowiadać na zainteresowania i potrzeby samej grupy kursantów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej uczelni.

MT