Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków w Mstowie

kurs-kpp-mstow-06

Dla strażaków z jednostek OSP gminy Mstów odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – w ramach programu podnoszenia kwalifikacji druhów ochotników.

Pomysłodawcą i koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Komendant Gminny Związku OSP PR, Marek Wróbel.

– „Kurs w całości pokryty został z budżetu gminy, gdyż pieniądze z rezerwy budżetowej przekierowane na straż, przeznaczone zostały właśnie na organizację kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W związku z tym serdeczne podziękowania kieruję w stronę Wójta Gminy Mstów, Tomasza Gęsiarza, Radnych Gminy Mstów i Skarbnik Gminy, którzy również dostrzegli potrzebę zorganizowania takiego kursu, aby przeszkolić ochotników” – powiedział Komendant M.Wróbel.

Zajęcia prowadzone przez firmę „VIMED” odbywały się na terenie Zespołu Szkół w Mstowie. Kurs KPP obejmował 66 godzin ćwiczeń i wykładów, w czasie których druhowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Egzamin państwowy, składający się z formy pisemnej i praktycznej, miał miejsce 29 stycznia 2017 roku, a przeprowadził go konsultant wojewódzki w dziecinie medycyny ratunkowej dla województwa łódzkiego. W chwili obecnej ilość przeszkolonych ratowników jest zgodna z wytycznymi, dotyczącymi udzielania KPP w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (KSRG).
Każda jednostka OSP na terenie gminy Mstów ma przeszkolonych minimum dwóch ratowników, co oznacza, że jest przygotowana do udzielenia KPP za pomocą technik przyrządowych i bezprzyrządowych.

Nabyte uprawnienia ważne są przez trzy lata, a po upływie tego czasu ratownik obligatoryjnie ponownie przystępuje do egzaminu państwowego. Dodatkowo, na prośbę uczestników kursu, zaplanowano również, aby co roku organizować takie jednodniowe warsztaty w gminie Mstów. Ponadto kurs stworzył podwaliny do powstania w gminie Mstów Grupy Medycznej.