Kurs przygotowawczy dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Kolejna edycja kursu dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w naszej archidiecezji rozpocznie się w sobotę, 15 czerwca 2019 r., o godz. 11.00 w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi.

Historia posługi świeckich wiernych jako nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. sięga początków chrześcijaństwa, o czym mówi kierownik Referatu Prawnego Dyscypliny Sakramentów i Sakramentaliów kurii metropolitalnej w Częstochowie ks. Krzysztof Bełkot:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/1kurs_szafarzy_ks_krzysztof_belkot_13_06_19.mp3]

Taka sytuacja miała miejsce do VIII w. włącznie. W IX w. natomiast pojawia się przepis prawa kościelnego określający, że jedynym szafarzem Komunii św. jest kapłan lub w wypadku jego nieobecności – diakon.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/2kurs_szafarzy_ks_krzysztof_belkot_13_06_19.mp3]

Funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii św. przywrócił 29 stycznia 1973 roku papież Paweł VI Instrukcją „Imensae caritatis”.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/3kurs_szafarzy_ks_krzysztof_belkot_13_06_19.mp3]

22 czerwca 1991 roku na 248. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski została opublikowana Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Z kolei Modyfikacja instrukcji w sprawie formacji i posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej pojawiła się 18 października 2006 roku.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/4kurs_szafarzy_ks_krzysztof_belkot_13_06_19.mp3]

Obecnie w naszej archidiecezji mamy już 8 takich grup. W ostatniej z nich abp Wacław Depo udzielił upoważnienia do pełnienia funkcji nadzwyczajnego szafarza 75 osobom. Tuż przed rozpoczęciem 9. edycji kursu grono archidiecezji częstochowskiej liczy 332 nadzwyczajnych szafarzy, w tym: 158 sióstr zakonnych, 2 panie świeckie życia konsekrowanego, 168 świeckich mężczyzn oraz 4 braci zakonnych.

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez księdza proboszcza lub przełożonego zakonnego podania skierowanego do arcybiskupa metropolity. Podania należy składać w kancelarii kurii metropolitalnej w notariacie.

KF

fot. Bożena Sztajner/Niedziela