Kurs samoobrony w Łazach

sam

Słaba płeć wcale nie musi być bezbronna w starciu z siłą fizyczną i agresją. Czasem do obrony wystarczy niewinna damska torebka. Park Wodny ”Jura” w Łazach organizuje darmowy kurs samoobrony dla kobiet. Początek zajęć już jutro – w czwartek, 16 kwietnia.
Uczestniczki szkolenia będą miały okazję poznać podstawowe techniki samoobrony i poradzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia. Nie zabraknie także zajęć związanych z prawidłowym zachowaniem się w przypadku zaatakowania przez psa, pomocą przedmedyczną, skutecznym wzywaniem pomocy. Wyjaśnione zostaną także prawne pojęcia obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności i nieudzielenia pomocy.
Kurs organizowany w Łazach ma także sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi sprawności fizycznej, ruchowej uczestniczek szkolenia oraz wyrabianiu nawyków motoryczno-ruchowych (pamięć mięśniowa). Ma także kształtować nawyki samokontroli, odpowiedzialności za zdrowie innych i umiejętności oceny zagrożenia oraz jego unikania.
Zajęcia poprowadzą instruktorzy: Adam Granat, Ryszard Matuszczyk, Damian Paszewski, Piotr Kobyłka i Marcin Palmowski. Organizatorami kursu są Klub Sportów Walki „Arashi” Zawiercie, Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Śląsk oraz Park Wodny „Jura” w Łazach.
Początek zajęć 16.04.2015 (czwartek), godz. 17.30 – Zespół Szkół nr 1 w Łazach (w sąsiedztwie pływalni w Łazach).