“Laur Pomocy Społecznej” dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

 

W poniedziałek 11 grudnia w Sali Reprezentacyjnej częstochowskiego Ratusza wręczone zostały nagrody „Laur Pomocy Społecznej” oraz „Mecenas Pomocy Społecznej” za rok 2017. W kategorii zbiorowej „Laur Pomocy Społecznej” otrzymała Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, w imieniu której nagrodę odebrał dyrektor, ks. Marek Bator:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/laur.mp3]

Oprócz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej nagrodzeni w trakcie uroczystości zostali Ewa Pachura w kategorii indywidualnej oraz Rotary Club Częstochowa, który otrzymał tytuł „Mecenas Pomocy Społecznej”.
„Laur Pomocy Społecznej” przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także do wyróżnienia za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.

ZD