Lekcja historii według Jacka Kaczmarskiego

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie zaprosił dzisiaj, 20 marca, na niecodzienną lekcję historii. Koncert pod tytułem „Lekcja historii według Jacka Kaczmarskiego” zgromadził liczne grono słuchaczy – przedstawicieli władz z Poseł do Sejmu RP Lidią Burzyńska na czele, przedstawicieli instytucji kulturalnych i oświatowych oraz uczniów i nauczycieli.
– Chcemy za pomocą piosenek opowiedzieć o historii najnowszej, ale i o Józefie Piłsudskim, i o Tadeuszu Kościuszce. To sami uczniowie naszej szkoły zaproponowali taki koncert, ja się oczywiście zgodziłem. Jak widać, mamy bardzo zdolną młodzież – powiedział dyrektor szkoły, Rafał Piotrowski.
Miłym akcentem wydarzenia było przekazanie na rzecz trzech częstochowskich szkół przez artystę malarza Macieja Kowalskiego obrazów przedstawiających sceny z bitwy pod Racławicami. Obrazy takie otrzymały: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego oraz Zespół Szkół Technicznych.

ZD