Leśne Gospodarstwa Węglowe – co to takiego?

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe jest jednym z flagowych programów rozwojowych Lasów Państwowych. Działania tego typu prowadzone są ze względu na postępujące zmiany klimatyczne, których głównym czynnikiem sprawczym jest wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Na czym polega projekt i jakie są jego założenia wyjaśnia Robert Gorzelak, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Koszęcin:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1gospodarstwa_weglowe_Gorzelak_22_06_2018.mp3]

Ze względu na charakter i sposób realizacji, projekt jest przedsięwzięciem długoterminowym. Obejmuje zarówno zabiegi z zakresu inżynierii leśnej, takie jak dodatkowe nasadzenia drzew, jak i czynności związane z ewidencją i obrotem jednostkami dwutlenku węgla:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2gospodarstwa_weglowe_Gorzelak_22_06_2018.mp3]

W projekcie wykorzystane zostaną unikatowe, polskie badania naukowe, zarówno te obecnie prowadzone, jak i planowane do uruchomienia w przyszłości. Uszczegółowią one metody określania zasobów drzewnych i ilości pochłoniętego CO2 we wszystkich rezerwuarach ekosystemu leśnego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/3gospodarstwa_weglowe_Gorzelak_22_06_2018.mp3]

Kluczowym elementem projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych jest zidentyfikowanie tych działań w gospodarce leśnej, które w polskich warunkach przyrodniczo-gospodarczych, mogą wywoływać efekt dodatkowej akumulacji węgla organicznego. Przedmiotem badań w tym zakresie będą m.in. podsadzenia, wzbogacanie stanu odnowień, odnowienia naturalne czy wprowadzanie gatunków szybkorosnących.

ZD